En6277362:MAY EP NHU

Co so chung toi can ban 1 may ep nhu thuy luc 1,5 HP ( may ep kim ) dang su dung, moi thay nhot, mua ve chi can chinh lai ban nhiet la xai vo tu.
Gia ban: 30 trieu dong.
Quy khach co nhu cau xem may vui long lien he:
Co so gia cong HUNG PHAT
Add: 145 Banh Van Tran, P.7, Tan Binh
Mobil: 0903 836 639 ( Dang Vy)

Expired

Đây là tài khoản đăng tin chung dành cho người dùng không muốn đăng ký