En6....0.:Ban xe WAVE RSX ..0cc doi moi nhat,vanh duc.

MBRV - Ban xe, Ha-Noi, Bán xe WAVE RSX ..0cc đời mới nhất,vành đúc.HANOI.,Đi ..000 km.Vân còn rất mới vậy nên không cần quảng cáo nhiều anh em mua yên tâm xe còn tốt.và rất mới như trong cửa hàng nên đỡ mất tg chọn xe nay không đi,bán giá ....t/liên hệ//// : 0..5.0...50. avc
T i n G o c

Expired
Signature: later