En..6....:Toi muon mo dai ly sua, ban nhieu loai sua cua cac hang

Tôi đã khảo sát rất kỹ và thấy nơi tôi ở chưa hề có bất kỳ đại lý sữa nào, tôi rất muốn bán tất cả các loại sữa của các hãng, chỗ tôi ở cách Hà nội ..km, chỗ tôi là Hoài Đức, không biết các hãng có cung cấp sữa cho tôi? và nếu muốn làm đại lý, tôi phải làm như thế nào? Xin các bạn tư vấn và truyền kinh nghiệm cho tôi

Rất mong được tư vấn

Thắm -0.. .. .. .6.

Expired
Signature: later