En.60.0.:tụ tạo hình nèn cho "de" yeu

Thứ hai, 06/.0/.00., 0.:.. GMT+7

176598.jpg

Trang web http://reddodo.com cung cấp nhiều hình nền đẹp, ý nghĩa. Bạn có thể tự thiết kế thêm những thông điệp riêng để hình nền có những giá trị theo cách của riêng bạn.

Trong trang web này, hình nền được cung cấp ở dạng hình động và hình tĩnh nên có thể thích hợp với bất kỳ điện thoại nào hỗ trợ hình nền và kết nối. Trang web có 6 trang chứa hình nền, mỗi trang có 6 kiểu.

Những điện thoại sử dụng được dịch vụ

Sau đây là danh sách các loại điện thoại được hỗ trợ sử dụng hình nền tại trang web http://reddodo.com

- LG: ...0, CU..0, CU.00, CU500, Fusic / LX-550, KE.00, KU.00, MM-5.5, Shine, U..0, U.00, VX-7000, VX-.000

- Motorola: A66., A7.., C.6., C.57, C.6., E.070, E...0, E770, KRZR K., KRZR K., L., L6, PEBL U6, RAZR maxx, RAZR maxx V6, RAZR V., RAZR V.xx, RAZR. V., RAZR. V., RIZR, RIZR Z., RIZR Z., RIZR Z6, ROKR Z6, ROKR E6, SLVR L7, SLVR L7e, SLVR L., V.050, V.76, V..6, V..., V..5, V..0, V..5, V.60, V.6., V.x, V557, V6.5, W.0., W..0, W.05, W.0., W..5, W.75, W..0, W..5, W5.0

- Nokia: .650, .600, .6.0, .6.0, .660, .760, ..00, ...0, ...., ...0, ...0, ..50, ..50, 5.00, 5.00, 5..0, 5700, 60.0, 60.., 60.0, 6060, 6070, 60.0, 60.5, 6..0, 6..., 6.5., 6..0, 6..0, 6..., 6..., 6.67, 6.70, 6..0, 6..., 6..0, 6.00, 6500, 6555, 6600, 7.70, 7.70, 7.70, 7.7., 7..0, 7500 Prism, 7.00 Prism, .600 Luna, E65, N7., N76, N77, N.., N.5

- Sanyo: 5600, .000

- Panasonic: x700

- Samsung: A.00, E.50, SGH-Z7.0, SGH-X700, SPH-E.700, X7.0

- Sony Ericsson: D750, F500, J.00, K.00, K..0, K..0, K500, K50., K5.0, K5.0, K550, K600, K60., K6.0, K6.., K700, K750, K770, K7.0, K.00, K..0, K.50, M600, P..0, P..0, S500, S700, S7.0, T.50, T650, V600, V.00, W.00, W.00, W550, W5.0, W600, W6.0, W660, W700, W7.0, W.00, W..0, W..0, W.50, W..0, W.00, W..0, W.50, W.60, Z.0.0, Z.50, Z..0, Z..0, Z5.0, Z5.5, Z5.0, Z550, Z55., Z6.0, Z7.0, Z750, Z.00

Sử dụng

Trong trang web hiện ra, hãy chọn một hình nền, sau đó nhấp chuột kép lên nó để mở cửa sổ thiết kế cấu trúc cho hình nền. Trong trang web mới hiện ra, dòng Select your mobile phone với các thiết lập sẽ giúp chọn được kích thước hình nền phù hợp nhất, hiển thị tốt nhất trên điện thoại.

Ở khung bên phải, hãy chọn loại điện thoại đang sử dụng, và khung bên trái là model của điện thoại đó. Chẳng hạn, điện thoại Nokia 6..0i thì bên tay trái chọn Nokia và bên tay phải là 6..0i.

Tiếp theo, hãy điền thông điệp vào hình nền bằng cách viết nội dung vào trong khung Enter a text. Sẽ giới hạn chữ được phép đưa vào hình nền nên bạn cần cân nhắc sao cho nó hiển thị vừa đủ, đẹp, và nằm ở trung tâm của hình nền.

Để nhận biết có bao nhiêu chữ được phép đưa vào, bạn căn cứ trên nội dung phía sau chữ Enter a text. Chẳng hạn, Enter a text (Up to .. characters) thì bạn được phép đưa vào đó tối đa .. chữ. Sau khi đã viết xong nội dung, hãy nhấn nút Refresh Preview để xem thử hiển thị. Nếu thừa chữ thì phải lọc bớt đi cho vừa khung ảnh.

Tùy chọn khác

Ở một số hình nền khác, chẳng hạn http://tinyurl.com/..r.k. , bạn còn có những tùy chọn khác. Ví dụ, hình nền lá cờ, bạn có thể chọn loại cờ của một quốc gia nào đó bằng cách chọn tên nước hay tổ chức đó hiện ra trong khung Select Flag. Nếu hình nền sử dụng biểu tượng, có thể thay đổi sang những loại biểu tượng khác bằng cách chọn trong mục Select Symbol hoặc Zodiac Sign.

Nhiều hình nền cho phép tùy chọn thay đổi màu sắc các phần tử có trong đó bằng cách nhấp chuột lên màu tương ứng trong mục Select Color. Nếu điện thoại không hỗ trợ hình động, hãy đánh chọn mục Static wallpaper (no animation) để chuyển hình nền động sang hình nền tĩnh.

 

Xuất hình

Sau khi đã làm được một hình nền như ý, bạn hãy nhấp chuột lên bức hình rồi chọn Save Picture As và lưu hình vào máy tính. Bạn cũng có thể làm nhanh hơn bằng cách dùng thao tác kéo thả hình lên trên desktop. Sau đó, bạn chỉ việc đưa hình vào điện thoại.

Nguồn tin: Tiền phong

Expired
Signature: later