Xe đầu kéo Mỹ Freightliner . cầu . giường, máy Detroit, Ban O to, TP.HCM

Xe đầu kéo Mỹ Freightliner . cầu . giường, máy Detroit ..,7 .x.006, ..0tr/xe; đầu kéo Freightliner . cầu cabin không giường, 5.5tr/xe. Tel. 0.75.07..7-A.Kiên. Thiet ke website

Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt