Xem tuoi xong nha nam Canh Dan

Theo quan niem cua ong cha ta thi nguoi xong dat dau nam co y nghia rat quan trong trong nam moi. Xuat phat tu thuc te ngay can Tet cac thay xem rat ban, hoac co bo tri den gap cung rat dong, do do da xuat hien mot so dich vu trong ngay Tet nhu xem nguoi tuoi Nam/Nu xong nha tot nhat. Xem nguoi Nam/Nu ky xong nha nam .0.0.

Con co dich vu chon huong nha, huong cua, huong dat ket bac chuan ra phet (dung y trang thay da xem) va dich vu xem cac ngay tot nhat trong thang.

Cu the tren mot to roi nhan duoc co ghi:

.. De xem huong nha, huong cua chinh, huong ban lam viec, huong dat ket bac soan tin:

HOP<daucach>namsinh<daucach>gioitinh gui .7... Vi du xem cac huong hop nguoi sinh ..7., Nam soan tin: HOP ..7. Nam gui .7...

.. De xem cac ngay tot nhat trong thang soan tin: NT<daucach>thang gui .7...

Vi du: De xem cac ngay tot nhat trong thang ./.0.0 soan tin: NT . gui .7...

.. De xem cac tuoi Nam ky xong nha nam .0.0 soan tin:

KY<daucach>Nam gui .7...

Vi du: De xem cac tuoi Nam ky xong nha nam .0.0 soan tin: KY Nam gui .7..

.. De xem cac tuoi Nu ky xong nha nam .0.0 soan tin:

KY<daucach>Nu gui .7...

Vi du: De xem cac tuoi Nu ky xong nha nam .0.0 soan tin: KY Nu gui .7..

5. De xem cac tuoi Nu xong nha tot nhat nam .0.0 soan tin:

XONG<daucach>Nu gui .7...

6. De xem cac tuoi Nam xong nha tot nhat nam .0.0 soan tin:

XONG<daucach>Nam gui .7...

Vi du: De xem cac tuoi Nam xong nha tot nhat nam .0.0 soan tin: XONG Nam gui .7...

Dich vu duoc chat loc roi so hoa tu noi dung cac cuon sach: Can chi Thong luan, Trach van Tan an, Ngoc hap Chanh Tong, Kinh Dich, Viet Nam phong tuc, Ngoc Hap Thong thu trieu Nguyen...

Chuc mung nam moi!Tin này đã cũ, không liên hệ người đăng
Chữ ký: Chưa cài đặt